Home Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze 
website seks-enzo.nl. Door deze website te bezoeken 
en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, 
verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene 
informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze 
website worden ontleend. Hoewel seks-enzo.nl zorgvuldigheid 
in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website 
en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden,
kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van 
de geboden informatie. seks-enzo.nl garandeert evenmin dat de 
website foutloos of ononderbroken zal functioneren. seks-enzo.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, 
actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van 
deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer seks-enzo.nl links naar websites van derden weergeeft, 
betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten 
of diensten door hen worden aanbevolen. Seks-enzo.nl aanvaardt 
geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de 
inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt 
verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke 
links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door seks-enzo.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, 
actualiteit of volledigheid.

Leeftijd modellen

Seks-enzo.nl verklaart dat de modellen in de video’s en op foto’s, gebruikt op deze site, 18 jaar of ouder waren op het moment van de opnames.

Wijzigingen

Seks-enzo.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website
aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, 
te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze 
website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze 
disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen uit hoofde van, of in verband met, deze disclaimer zullen bij 
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

error: Content is protected !!